بورسیه فول فاند آذربایجان« « بورسیه تحصیلیتحصیلی

 

  بورسیه فول فاند آذربایجان

دولت آذربایجان بورسیه تحصیلی فول فاند برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2021 ارایه می کند. متقاضیان با هر رزومه علمی می توانند برای بورسیه های تحصیلی دولت جمهوری آذربایجان

برای دانشجویان بین المللی اقدام کنند. بورسیه تحصیلی دولت آذربایجان مزایایی از قیبل معافیت کامل از  هزینه شهریه، ارایه محل اسکان و کمک هزینه ماهیانه را برای دانشجویان را ارایه می دهد.

برنامه کمک هزینه آموزشی برای شهروندان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد” به دستور رئیس “جمهوری، جمهوری آذربایجان در تاریخ 6 دسامبر 2017 و در 10 ژانویه 2018 به تصویب رسید.

بورسیه دولت آذربایجان فرصتی را برای 40 داوطلب برگزیده به صورت سالانه فراهم می کند تا در دانشگاه های معتبر آذربایجان در دوره های مقدماتی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پزشکی عمومی مشغول به تحصیل شوند. این بورسیه توسط وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی  آذربایجان تامین می شود.

در حال حاضر بیش از 400 دوره مختلف تحصیلی در دانشگاه های آذربایجان وجود دارد. این بورسیه به صورت فول فاند برای مقاطع مختلف تحصیلی) کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پست دکتری و  رشته های پزشکی ( ارایه می گردد.

اگر به دنبال یک محیط یادگیری پویا و متنوع هستید ، تحصیل در آذربایجان برای دانشجویان بین المللی مکان مناسبی برای تحقق رویاهای دانشگاهی شما است. این بورسیه تحصیلی توسط رئیس جمهوری،  جمهوری آذربایجان تأیید شده است.

نام بورسیه :

بورسیه دولت آذربایجان برای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دانشگاه محل تحصیل :

لیست دانشگاه های مورد قبول در این بورسیه به شرح ذیل است.

 • ADA University
 • Azerbaijan University of Languages
 • Azerbaijan State Agricultural University
 • Azerbaijan State University of Economics
 • Azerbaijan State University of Culture and Arts
 • Azerbaijan State Oil and Industry University
 • Baku Higher Oil School
 • Azerbaijan State Pedagogical University
 • Azerbaijan Arts Academy
 • Azerbaijan University of Architecture and Construction
 • Azerbaijan National Conservatory
 • Azerbaijan Technical University
 • Azerbaijan Medical University
 • Azerbaijan University of Tourism and Management
 • Baku State University
 • Baku Engineering University
 • Baku Slavic University
 • Nakhchivan State University
 • Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyov
 • Khazar University 
 • Ganja State University

  مقطع تحصیلی ارایه شده:

دوره های آمادگی

پزشکی عمومی و

Residency programmers

 

لیسانس فو